Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Norway

in the industry Scientific research and development

Company Turnover (×1000) NOK
1
Axis-Shield AS 31 904 000 ChangeValue
2
Stiftelsen Sintef 3 483 319 ChangeValue
3
Solon Eiendom ASA 1 584 656 ChangeValue
4 Active Brands AS 1 090 256 ChangeValue
5 Nippon Gases Norge AS 1 086 557 ChangeValue
6 Institutt for Energiteknikk 1 078 068 ChangeValue
7 Nofima AS 675 800 ChangeValue
8 Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt 626 621 ChangeValue
9 Nel ASA 569 708 ChangeValue
10 Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina 430 174 ChangeValue
11 Norsk Institutt for Vannforskning 398 395 ChangeValue
12 Photocure ASA 281 556 ChangeValue
13 Modum Bad 275 794 ChangeValue
14 Infranord Norge AS 239 503 ChangeValue
15 Simula Research Laboratory AS 235 852 ChangeValue
16 Abbvie AS 229 309 ChangeValue
17 Ewos Innovation AS 213 756 ChangeValue
18 Nilu - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning 204 908 ChangeValue
19 Akvaplan Niva AS 190 081 ChangeValue
20 Navamedic ASA 188 755 ChangeValue
21 Huddly AS 187 022 ChangeValue
22 Andøya Space Center AS 167 696 ChangeValue
23 Transportøkonomisk Institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 150 200 ChangeValue
24 Nordic Pharma Inc AS 148 236 ChangeValue
25 Microchip Technology Norway AS 145 001 ChangeValue
26 Stiftelsen Norsk Institutt For Kulturminneforskning 142 046 ChangeValue
27 Skretting Aquaculture Research Centre AS 135 075 ChangeValue
28 Institutt For Fredsforskning 123 191 ChangeValue
29 Uninett Sigma2 AS 122 145 ChangeValue
30 Norsk Regnesentral 115 369 ChangeValue
31 Norner Holding AS 114 058 ChangeValue
32 Alcatel Submarine Networks Norway AS 111 685 ChangeValue
33 Menon Economics AS 110 874 ChangeValue
34 Cicero Senter for Klimaforskning 108 554 ChangeValue
35 Nordisk Institutt For Studier Av Innovasjon, Forskning og Utdanning (Nifu) 101 405 ChangeValue
36 NTNU Samfunnsforskning AS 93 031 ChangeValue
37 Patogen AS 90 795 ChangeValue
38 Institutt for Samfunnsforskning 90 056 ChangeValue
39 Stiftelsen Administrativt Forskningsfond Ved Norges Handelshøyskole 87 026 ChangeValue
40 Norda ASA 83 942 ChangeValue
41 Chr Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet 80 835 ChangeValue
42 Stiftelsen Norsar 79 988 ChangeValue
43 Letsea AS 76 951 ChangeValue
44 Idexx Laboratories Norge AS 76 080 ChangeValue
45 Det Kongelige Selskap for Norges Vel 75 430 ChangeValue
46 Link Medical Research AS 74 462 ChangeValue
47 Stiftelsen Nansen Senter For Miljø og Fjernmåling 72 963 ChangeValue
48 Graminor AS 66 130 ChangeValue
49 Samfunns- og Næringslivsforskning AS 65 846 ChangeValue
50 Havbruksstasjonen I Tromsø AS 61 428 ChangeValue
51 Taconic AS 60 817 ChangeValue
52 Møreforsking AS 58 740 ChangeValue
53 Senter For Studier Av Holocaust og Livssynsminoriteter 57 975 ChangeValue
54 Swantech AS 56 094 ChangeValue
55 Direktør Throne Holsts Stiftelse For Ernæringsforskning 55 990 ChangeValue
56 Calpro AS 53 784 ChangeValue
57 Nordicneurolab AS 53 282 ChangeValue
58 Norsk Elektro Optikk AS 52 607 ChangeValue
59 MSD Animal Health Innovation AS 52 081 ChangeValue
60 Inspiria Eiendom AS 51 957 ChangeValue
61 Rise Fire Research AS 49 023 ChangeValue
62 Cefront Technology AS 47 187 ChangeValue
63 Rise Pfi AS 44 937 ChangeValue
64 Stiftelsen Frischsenteret For Samfunnsøkonomisk Forskning 44 038 ChangeValue
65 Stiftelsen Ruralis Institutt For Rural- og Regionalforskning 43 388 ChangeValue
66 Nordlandsforskning AS 42 484 ChangeValue
67 Rådgivende Biologer AS 41 110 ChangeValue
68 Nordfjord Forsøksstasjon AS 39 235 ChangeValue
69 Stiftinga Vestlandsforsking 38 667 ChangeValue
70 Kjeller Innovasjon AS 38 596 ChangeValue
71 Fridtjof Nansen Stiftelsen På Polhøgda 37 963 ChangeValue
72 Simula School of Research and Innovation AS 37 895 ChangeValue
73 Coorstek Membrane Sciences AS 37 608 ChangeValue
74 Stiftelsen Industrilaboratoriet 37 205 ChangeValue
75 Encap AS 36 680 ChangeValue
76 Stiftelsen Laerdal Foundation 36 186 ChangeValue
77 Grieg Connect AS 35 358 ChangeValue
78 Østfoldforskning AS 34 997 ChangeValue
79 Vaxxinova Norway AS 34 794 ChangeValue
80 Omnivision Technologies Norway AS 34 385 ChangeValue
81 Stiftelsen Telemarksforsking 34 290 ChangeValue
82 Front Innovation AS 32 932 ChangeValue
83 Norbit Aptomar AS 30 572 ChangeValue
84 Vista Analyse AS 29 928 ChangeValue
85 Simula Uib AS 29 381 ChangeValue
86 Oxford Research AS 25 293 ChangeValue
87 Cryogenetics AS 24 700 ChangeValue
88 Stiftelsen Det Norske Skogfrøverk 24 303 ChangeValue
89 Samfunnsøkonomisk Analyse AS 23 663 ChangeValue
90 Applica Test & Certification AS 23 568 ChangeValue
91 Resitec AS 22 800 ChangeValue
92 Salt Lofoten AS 22 414 ChangeValue
93 Nexthop AS 21 987 ChangeValue
94 Senter For Grunnforskning Ved Det Norske Videnskaps-Akademi 21 670 ChangeValue
95 Connect Lng AS 21 511 ChangeValue
96 Blue Planet AS 20 391 ChangeValue
97 Dyreid AS 20 215 ChangeValue
98 Sintef Nord AS 20 123 ChangeValue
99 Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS 19 555 ChangeValue
100 Biobank AS 18 610 ChangeValue